Co nesmí stavebníci podcenit?

Profesionálové z oboru stavebnictví už dávno vědí své, amatéři však nejednou stále ještě nikoliv. A proto jsou tu následující řádky určené především těm posledně zmíněným, jakkoliv ale tyto mohou teoreticky pomoci i odborníkům. Protože nikdo nemůže vědět všechno, ale jsou věci, které by se stoprocentně vědět měly.

zemní práce

Určitě by se mělo vědět, že chce-li někdo někde začít stavět, nemůže si jenom vybrat pozemek a hned na něm začít stavět zdi. Tedy mohl by tak učinit, jenže by to dříve či později hodně špatně dopadlo. Protože takový stavěný objekt nemůže spočívat jen tak na kdejakém podkladu. Ten potřebuje naprosto nezbytně kvalitní základy. Z čehož logicky vyplývá, že se musí už před započetím stavby samotné provést i všechny náležité zemní práce.

Že je to banalita? Že jsou takové ruční výkopové práce něco snadno zvládnutelného, protože se už odedávna ví, že u lopaty končívali ti nejhloupější z hloupých, a i ti to zvládli? Nevěřte tomu. Dnes už je totiž jiná doba, jsou tu jiné potřeby a nároky, a tudíž ani ti ‚od lopaty‘ nemohou být neschopnými hlupáky, kteří se nehodí k ničemu jinému.

stavební stro

Dnes už jsou zemní práce a na ně kladené požadavky natolik náročné, že se to v podstatě neobejde bez nasazení profesionálů s dostatkem schopností a zkušeností. Ona totiž ani stavba takových základů budoucího objektu není jednoduchá. Chce to vědět, kde se má co vyhloubit, a chce to vědět, jak na to, aby se dílo podařilo. A vyžaduje to pochopitelně i nasazení potřebné stavební techniky, bez níž by byla práce extrémně složitá a vlekoucí se. Chce to vědět, kudy má vést jaká rýha, kde má být jaká jáma, dejme tomu pro čističku, septik nebo bazén, a chce to vědět, jak toto rychle a kvalitně vyhloubit. A jestli s myslíte, že je to snadné, vezměte si krumpáč a lopatu a jděte si to zkusit. Už po pár kopnutích do země zaručeně zjistíte, že to není ono. A ještě rádi vsadíte na pomoc od profesionálů, pro které je toto denním chlebem a kteří tu jsou naštěstí k dispozici komukoliv z nás.