Tlumit nebo podporovat?


V lékařském prostředí se naprosto běžně můžete setkat s léky z léčebné skupiny opioidů. Proč se tyto léky využívají? Opiáty se v myslí laiků velmi často spojí se závislostmi a mnohdy si tito lidé kladou otázku, zda je vhodné, aby je lékaři předepisovali běžné populaci. Opiáty jsou velmi účinné léky, které nejsme dnes schopni ničím jiným nahradit, jejich předepisování ovšem patří do rukou odborníků. I ti ale musí být obeznámeni s jejich správným využíváním. Opiáty jsou látky, které se běžně vytváří a vyskytují v našem organismu. Na různých buňkách jsou tak přítomné specifické receptory, na které můžeme opiáty působit. Tím, jakým způsobem na tyto receptory působíme, způsobujeme různě silné a různě dlouho trvající účinky.

šálek kávy

Mezi opiáty typicky patří morfin, kodein, fentanyl, sufentanyl a další. Nejběžnější účinek, který se s opiáty pojí, je tlumení bolesti. Velmi intenzivní bolestí trpí lidé s onkologickým onemocněním. Jelikož chronická bolest je jedním z nejnepříjemnějších prožitků, které člověk může mít, je úplně v pořádku na tyto bolesti opiáty předepsat. Kromě toho jsou to látky schopné tlumit dechové centrum. Toto je obvykle účinek stojící za smrtí závislých. Ale opět u umírajících pacientů, kteří trpí neléčitelnou dušností, se jedná o dokonalou úlevu, která jim umožní v klidu zemřít.

výroba opiátů

Opiáty celkově tlumí a způsobují sedaci. Kdybychom se vrátili do našeho běžného života zdravých lidí, můžeme si uvědomit, že my obvykle hledáme látky povzbuzující, které by nám pomohly splnit všechny úkoly, které se na nás hrnou. Velká většina z nás denně sahá po kávě a čaji s obsahem kofeinu, který tyto povzbuzující účinky má. Můžeme si sáhnout do svědomí, jestli i my nejsme na tomto jeho efektu závislí. Je prokázáno, že i na kofeinu závislost vzniknout může. Ta sice není tak nebezpečná jako u opiátů, ale přesto je dobré o ní alespoň vědět.