Obratlovci, co obsadili světová vodstva

Tito studenokrevní obratlovci dýchají výhradně žábrami a ve vodě se pohybují pomocí ploutví. Jejich velikost může být od 10 mm (hlaváč zakrslý, žijící v oblasti Čagoských ostrovů v Indickém oceánu), až po dvacet metrů (žralok obrovský). Rozdělit je můžeme do několika tříd:
· primitivní kostnaté ryby – jejich lebka sestává z mnoha drobných kůstek a většina jich už vyhynula; zůstalo jen několik druhů, mezi nimi latimérie podivná
· paryby – mají silné čelisti a zuby; do této skupiny patří žraloci, rejnoci, parejnoci, trnuchy žraloci: vědecky jich bylo popsáno víc než 350 druhů; vyznačují se hydrodynamickým tělem a svalnatým ocasem, mají vynikající čich a pomocí zvláštních čidel dokáží rozpoznat i na dálku elektrický proud, který vyvolává svalová aktivita kořisti; žijí ve všech mořích a existuje i několik sladkovodních druhů žraloků
Žralok velrybí
rejnoci: těch bylo objeveno přes 400 druhů; vyskytují se převážně v mořích tropického a subtropického pásu; jejich tělo je zploštělé, sílu a rychlost jim dodávají obrovské prsní ploutve, potravu drtí tupými zuby; největším rejnokem je Manta atlantská, jejíž rozpětí prsních ploutví může být až 670 cm
· paprskoploutvé ryby – jejich ploutve jsou vyztuženy kostěnými paprsky; dělí se na tři nadřády: chrupavčití, mnohokostnatí a kostnatí; paprskoploutví tvoří 96 % všech ryb a jsou významným zdrojem obživy člověka
K paprskoploutvým rybám patří například tyto řády:
Holobřiší – jedná se o kostnaté ryby s hadovitým tělem bez šupin a s dlouhou hřbetní a řitní ploutví. Typickým zástupcem jsou úhoři a murény. Žijí v mořských hlubinách i v korálových útesech, ale také existují sladkovodní druhy.
Muréna v hlubině
Bezostní – žijí v mělkých mořích a živí se planktonem. Vytvářejí obvykle velká hejna (dlouhá a široká i několik kilometrů) a loví většinou při hladině. Do tohoto řádu patří sledi, sardele, sardinky.
Hrdloploutví – žijí zejména v chladných mořích severní polokoule, ale i v řekách a jezerech. Jejich klíčovými znaky jsou tři hřbetní a dvě řitní ploutve, na spodní čelisti mají nejméně jeden vous. Ryby jsou to dravé a jsou důležité pro lidskou výživu. Tento řád zastupují mníci a mníkovci, tresky, štikozubci a navaga evropská.
Sumci – vyznačují se širokou plochou hlavou, silným tělem, které je buď holé, anebo je porostlé kostěnými destičkami, a jsou vybaveni dlouhými citlivými vousy. Jsou to noční dravci či mrchožrouti. Obývají sladké vody po celém světě a také pobřežní vody teplých moří. Patří sem sumec, sumeček, pangas, pasumec, křížovec, sumčík, peřovec a keříčkovec.