Monumentální památky tehdejšího světa

Sedm divů světa je celosvětově známý seznam starověkých staveb. Rozkládá se v oblasti Středozemního moře a na středním východě. Seznam byl sestaven řeckým Filónem Byzanstkým. Filón napsal krátký spis O sedmi divech světa. Ale od dnešního nového seznamu se liší.

olymp výhled

Tehdejší seznam sedmi divů světa existuje z 18. století a zahrnuje stavby:

§  Visuté zahrady Semiramidiny

§  Rhodský kolo

§  Feidiův Zeus v Olympii

§  Egyptské pyramidy v Gíze

§  Artemidin chrám v Efesu

§  Mauzoleum v Halikarnassu

§  Maják na ostrově Faru

Visuté zahrady Semiramidiny

Zaniklá památka v Babylóně, kdy důvod zničení není znám. Lidstvo nemá ani důkazy, že existovalo, čerpá tedy z pověstí. Pravděpodobně byly zahrady zbudovány králem Nebukadnezrem II. pro jeho manželku Semiramis. Avšak existují i teorie od Dióra Sicilského nebo Filóna.

Až objevitel Babylonu, Robert Koldeweye, vykopal zbytky kamenné stavby. Ta může být ztotožňována s visutými zahradami. Stavba měla být tvořena sedmi terasami, kde každá z nich tvořila zahradu. Místo obsahovalo mnoho stromů, keříků a květů.
výhled z okna

Rhodský kolos

Když ještě stavba stála, nacházela se na řeckém ostrově Rhodosu. Stavba byla postavena jako památník vítězného boje obyvatel Rhodu proti makedonskému králi, když odrazili jeho útok. Věřili, že útok jim pomohl porazit Hélios, bůh Slunce. Pomník má tedy proto jeho podobu.

Na neštěstí se v roce 225 před naším letopočtem zřítil při zemětřesení.

Feidiův Zeus v Olympii

Neboli Diova socha, která byla v roce 433 před naším letopočtem postavěna řeckým sochařem Feidiásem. Po 42 letech byla zničena požárem. Samotnou sochu tvořila slonovina, ale její jádro bylo dřevěné. Vlasy a šaty byly ze zlata, trůn byl zdoben převážně zlatem. Zeus tedy seděl na trůně, ve vlasech měl věnec olympijského vítěze. V levé ruce držel vladařské žezlo, v pravé měl sochu bohyně Niké. Celá socha poté byla umístěna do Diova chrámu. Unikátnost sochy spočívala nejen v práci, která se považovala za vrchol lidské schopnosti tvarovat kov a kámen, ale i její výška, která činila přes 13 metrů.

Polední poznámkou bych chtěla sdělit, že poslední stojící „starý“ div světa jsou Egyptské pyramidy. V dnešní době existují technologie, které je, doufejme, dokáží udržet pro další generace a ukázat krásy historie.