Kdy je možné vyvázání nemovitosti ze zástavy

Je smutným faktem, že nadpoloviční většina dospělých obyvatel naší republiky splácí v současnosti minimálně jednu půjčku. A jak můžeme vidět podle reklam v televizi, zájem o ně rozhodně neutichá. Jen málokdo si však najde čas, aby našel takovou, která mu bude vyhovovat.

Je totiž faktem, že každý typ má poněkud jiné podmínky, které musí žadatel splňovat. Některé jsou volnější než jiné, může se vám tedy stát, že dosáhnete pouze na jeden typ. A jedním z nich je i ten, kdy dáte do zástavy svou nemovitost.

splácení půjčky

Funguje to v podstatě tak, že sice neprokazujete svůj příjem ani nepotřebujete ručitele, ale pokud nebudete splácet podle domluveného kalendáře, může dojít k tomu, že vám firma, která vám peníze poskytla, nemovitost zabaví. Následně je prodána na aukci a výtěžek použit na splacení vašeho dluhu.

Je pochopitelné, že toto není zrovna ideální stav, avšak vyvázání nemovitosti ze zástavy rozhodně není tak jednoduché. V podstatně existuje pouze několik způsobů, jak toho docílit.

Tím nejběžnějším je, že splatíte onu půjčku tak, jak bylo domluveno. Jakmile splatíte poslední splátku, nemovitost již není zastavena. Ovšem to vše může trvat i několik let, a ne vždy můžeme tak dlouho čekat. Existují i jiné možnosti?

dávání nemovitosti v zástavu

Ano, existují. Jednou z nich je, pokud byl onen dům či byt dán v zástavu neoprávněně, například pokud se ukáže, že nejste jeho výlučným vlastníkem. Ke změně vlastnictví však nesmí dojít v průběhu splácení.

Dále k vyvázání dojde, pokud poskytovatel porušil zákonem, například tím, že si určil takové podmínky, které buď není realisticky možné splnit, nebo jsou v rozporu se zákonem. V takovém případě je zástava neplatná.

Samozřejmě je i více způsobů, toto jsou však ty hlavní, o kterých bychom měli vědět. Je dobré je znát, abychom věděli, jaké máme případně možnosti. Nikdy totiž nevíme, kdy se nám tato znalost může hodit.