Jak nás měří radary

Dodržování rychlosti především na problematických úsecích pozemní komunikace mají zajistit umístěné radary. Jejich cílem není hlídání neukázněných řidičů a následné vybírání pokut, ale celkové zlepšení chování řidičů, a tím zajištění plynulého provozu, celkové bezpečnosti provozu a zamezení vzniku rizikových situací.

Jak se rychlost měří?
V České republice se rychlost měří radarovými měřiči. Ty mají za úkol měřit a zároveň kontrolovat dodržování rychlosti na daném místě. Některé vidíte na dálku, o jiných se dozvíte, až když už je pozdě.

Radary využívají vysílání radiových vln, kdy díky odražených vln dojde k frekvenčnímu posunu v závislosti na rychlosti jedoucího auta. Radarová anténa vyšle vlny k měřenému vozidlu, ty se od něj odrazí zpátky k radaru, a elektronika na jejich základě vypočte rychlost.

1.       Stacionární radar – tyto radary měří aktuální rychlost vozu vždy jen na jednom daném místě. To znamená, že rychlost automobilu je změřena pouze na jednom konkrétním místě, i když značka měření rychlosti upozorňuje třeba na kilometrový úsek.

2.       Úsekový radar – ten změří, vyfotí a uvede přesný čas na počátku i na konci měřeného úseku. Počítač pak automaticky spočítá průměrnou rychlost vozidla. Pokud je rychlost vyšší než ta povolená, policii jsou automaticky odeslána data o měření, kteří následně řidiči vystaví pokutu. Tyto radary však sbírají data i o řidičích, kteří rychlost nepřekročili, proto by se měly používat jen v mimořádně rizikových místech.

3.       Mobilní radary – to jsou ruční přenosné radary nebo radary zabudované v policejních vozech, takže může být rychlost měřena i z jedoucího policejního vozidla. V takovém případě rychlost snímá videokamera připojená k tachometru. Záznamy jsou pak dostačujícím důkazem pro uložení pokut.

Antiradary
Na světě existuje mnoho antiradarů, které buďto aktivně ruší policejní radary tím, že na chvíli znemožní zaměřit rychlost, nebo pasivně upozorňují řidiče na měření rychlosti v daném úseku.