Používání internetu v důchodu posiluje kognitivní funkce

Používání internetu v důchodu posiluje kognitivní funkce

Vědci zkoumali vliv používání internetu na kognitivní funkce. Při zkoumání vědci zjistili, že více než 2 000 důchodců z 10 evropských zemí, kteří používali internet, si dokázali vzpomenout na dalších 1,22 slov v testu a to ve srovnání s uživateli, kteří nepoužívají internet (což odpovídá lepšímu výkonu přibližně o 8 procent v testech). Účinky byly výraznější u žen, přičemž důchodkyně, které používaly internet si dokázaly vzpomenout na dalších 2,37 slov, nežli jejich vrstevnice, které nepoužívaly internet. Výsledky také ukázaly, že důchodci, kteří používali internet, byli častěji muži, byli mladší a vzdělanější a byli v důchodu kratší dobu. Vědci také zjistili, že mají lepší zdraví – přestože více pili a kouřili.

macbook

Nová studie zjistila, že používání internetu v důchodovém věku může posílit naše kognitivní funkce. Vědci z Lancaster University Management School, Norské univerzitní vědy a technologie a Trinity College Dublin zkoumali kognitivní funkce více než 2 000 lidí v důchodu z celé Evropy a zjistili, že používání internetu po odchodu do důchodu je spojeno s podstatně vyššími výsledky testů.

Studie, publikovaná v časopise Journal of Economic Behavior and Organization , využívá údaje, které čerpá z průzkumu zdraví, stárnutí a odchodu do důchodu v Evropě (SHARE), ten shromažďuje informace o zdraví, historii zaměstnání a sociálně-ekonomickém postavení starších lidí.

Vědci se zaměřili na vzorek 2 105 starších lidí z Rakouska, Belgie, Dánska, Francie, Německa, Itálie, Izraele, Španělska, Švédska a Švýcarska, kteří jsou v důchodu od roku 2004, na nichž zkoumali kognitivní funkce důchodců v letech 2013 a 2015. Konkrétně se zaměřili na test vzpomínání si na slova, kde byli participanti požádáni, aby si okamžitě vybavili seznam 10 slov, a pak znovu o pět minut později.

Výsledky zjistily, že lidé, kteří po odchodu do důchodu používali internet, si v testu ve srovnání s uživateli, kteří nevyužívají připojeni k internetu, mohli v průměru vzpomenout na  1,22 slov navíc. Důchodci, kteří používali internet, však také častěji byli muži, mladší, vzdělanější a byli v důchodu kratší dobu. Zdá se, že mají také lepší zdraví – i když více pijí a kouří.

Doktor Vincent O\’Sullivan, spoluautor z Lancaster University Management School, řekl: „Naše výsledky ukazují, že používání internetu po odchodu do důchodu vede k výraznému snížení míry poklesu kognitivních funkcí“.

Doktor O\’Sullivan ještě dodal: „Je zajímavé, že tento ochranný účinek byl nejvýznamnější u žen, protože důchodkyně, které pravidelně surfovaly po internetu, si dokázaly rozvzpomenout na o 2,37 slov více než ženy, které nebyly tzv. online. Výsledky byly také konzistentní u mužů používající internet v důchodu. Tito uživatelé si dokázali vzpomenout o 0,94 slov více nežli muži s podobnými vlastnostmi, kteří nepoužívali internet. Zjistili jsme také, že důchodci, kteří před důchodem používali počítače ve svých zaměstnáních, měli větší pravděpodobnost, že budou počítač používat i poté, co odešli do důchodu, a proto měli lepší kognitivní funkce.“

Vědci porovnávali kognitivní funkce důchodců, kteří dříve pracovali v zaměstnání, kde byly počítače běžné, s důchodci, kteří pracovali v zaměstnáních, kde se počítače často nepoužívaly. Například mezi učiteli se počítače staly na pracovišti běžnými mnohem později než sektory, jako jsou finanční služby. Jejich výsledky odhalily, že lidé s expozicí počítačů před odchodem do důchodu je s větší pravděpodobností nadále používali, i když odešli do důchodu.

computer

Mezi celkovými výsledky vědci také zjistili výrazný rozdíl ve způsobech používání internetu mezi evropskými zeměmi, přičemž v Itálii internet nepoužívá více než 12% důchodců, ve srovnání s více než 60% v Dánsku.

„Výzkum ukázal, že odchod z práce je kritické období pro kognitivní funkce, které s věkem klesá a může být prediktorem řady klíčových zdravotních problémů u starších lidí,“ řekl spoluautor Likun Mao, bývalý doktorand na Lancaster, ale nyní na Trinity College v Dublinu. A dodal: „Ačkoli existuje rozšířené přesvědčení, že používání počítače zlepšuje kognitivní funkce starších lidí – například paměť, pozornost, prostorové schopnosti a řešení problémů – z předchozích studií existují smíšené důkazy. Dokázali jsme rozeznat, že používání počítače před odchodem do důchodu přímo neovlivňuje kognitivní pokles po odchodu do důchodu, a zajistili jsme, aby se naše výsledky týkaly pouze používání internetu po odchodu do důchodu .“

Profesor Colin Green z Norské univerzitní vědy a technologie dodal: „V naší studii jsme navrhli statistické modely, které kontrolovaly věk jednotlivců, úroveň vzdělání, profesní dovednosti a čas odchodu do důchodu, takže jsme přesvědčeni, že naše výsledky jsou robustní a související pouze k používání internetu po odchodu do důchodu.

„Tím se odlišuje od ostatních studií a vyvolává zajímavou otázku, o co přesně jde o používání internetu, které pohání tento pozitivní vliv na kognitivní funkce. Interakce s ostatními online, zjišťování informací za účelem účasti na společenských aktivitách nebo jednoduché úkoly, jako je nakupování online vše může důchodcům usnadnit život, ale ještě musíme pochopit, které z těchto úkolů, pokud vůbec nějaké, jdou vlastně tak daleko, že zlepšují kognitivní výkonnost. “,  dodal doktor O\’Sullivan.